Informacje:

od 7 zł
Muzeum Okręgowe, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a, Bydgoszcz
29 Wrzesień 2022
18:00
Tanio w mieście nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Muzeum Okręgowe | Wystawa graficzna: Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejma

W bydgoskiej Galerii Sztuki Nowoczesnej dzieła Anny Sobol-Wejman i Stanisława Wejmana – znakomitych grafików, a zarazem artystycznego małżeństwa – po raz pierwszy spotykają się w tak obszernej formie prezentacji retrospektywnej.

Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejman należą do grona wybitnych polskich grafików, pokolenia debiutującego na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, pokolenia przełomu wtopionego jeszcze w krakowską metaforę, ale poszukującego własnej drogi twórczej. Dla obojga artystów odkrywanie zindywidualizowanych graficznych koncepcji w warstwie formalno-stylistycznej, tematycznej i warsztatowej było procesem, którego efekty ujawnia ekspozycja.

Ponadpięćdziesięcioletnia obecność artystów w polskiej i światowej grafice oraz bogaty dorobek artystyczny pozwalają na wyodrębnienie i zasygnalizowanie najistotniejszych zjawisk, punktów przełomowych w ich twórczości. Oboje artyści w swojej twórczości preferują techniki wklęsłodruku, głównie akwafortę i akwatintę, do tych właśnie technik zawężona została ekspozycja. W obrębie klasycznej techniki artyści osiągnęli mistrzostwo warsztatowe, wnosząc indywidualne rozwiązania, np. w zakresie stosowania wymiennej matrycy, przy czym proces ten przybiera inny charakter w pracach obojga grafików.

Ekspozycja skonstruowana została na zasadzie twórczego dialogu artystów, w którym odnajdziemy zarówno punkty wspólne, jak i indywidualne rozważania o współczesnym świecie i człowieku. Sztuka Wejmanów sytuuje się pomiędzy figuracją a abstrakcją, na styku wyobraźni i rzeczywistości, ujawniając nieco odmienny sposób postrzegania codzienności, a przede wszystkim różny proces przekształcania jej w wizualny przekaz.

Przekaz pozostawiający widzowi rozległe pole do interpretacji i estetycznego odbioru.

Prace Anny Sobol-Wejman można określić „znakami czasu”, inspirowanymi codziennością, otaczającymi ludźmi i przedmiotami, naznaczonymi pogłębioną refleksją.

Wernisaż odbędzie się 29 września o godz. 18:00.

Wystawa trwa do 15.01.2023 r.

Oprowadzanie kuratorskie:
7 października, godz. 17.00

Wystawa znajduje się w Programie Towarzyszącym Międzynarodowego Triennale Grafiki 2021 w Krakowie.

Zobacz też

SUNDOWN
od 19.90 zł
Mar
24

Rozgrywający się pomiędzy luksusem i nędzą, przywilejem i jego brakiem, pełnią...

HELIOS | CO W TRAWIE GRA
od 17.9 zł

Film „ Co w trawie gra” oparty jest ty na słynnych...

JOHN WICK 4
od 18.90 zł
Mar
24

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy,...