Informacje:

Wstęp wolny
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / KPCK, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
23 Listopada 2023 18:00
Tanio w mieście nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

KPCK | Zanim Szwalbe zbudował filharmonię. Z muzycznych tradycji Bydgoszczy

Zapraszamy na LXXI Spotkanie z Historią u Hoffmana. Prelekcję wygłosi Bogna Derkowska-Kostkowska – historyk sztuki z Pracowni Dziedzictwa kulturowego KPCK.

Bydgoszcz w XIX i 1. poł. XX wieku nie była pustynią kulturalną. Zagłębiając się w dzieje miasta tamtego czasu, odnotowujemy wiele rozmaitych przejawów życia muzycznego. Jego obraz świadczy o stałej obecności muzyki w mieście oraz jej niebagatelnym znaczeniu dla jego mieszkańców. Prelekcja będzie doskonałą okazją do naszkicowania różnych zjawisk muzycznych, które zaistniały w Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego oraz dwudziestolecia międzywojennego. Należą do nich m.in. miejsca odbywania się występów muzyczny i koncertów, sylwetki artystów, orkiestr i chórów – zarówno lokalnych, jak i występujących w mieście gościnnie, a także zagadnienia związane z kompozytorami, których utwory wykonywano oraz lokalnymi szkołami muzycznymi i wytwórniami instrumentów.

W efekcie stworzony zostanie wszechstronny obraz zjawisk związanych z muzyką, które obecne były w Bydgoszczy zanim pałeczkę kreatora życia muzycznego podjął Andrzej Szwalbe.

Zobacz też

KPCK | Mała kolejka
Wstęp wolny
21 Marca

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na LXXV Spotkanie z historią...

KPCK | Polska dyplomacja wobec „kwestii żydowskiej
Wstęp wolny
22 Luty

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na LXXIV Spotkania z Historią...

KPCK | LXXIII Spotkanie z Historią u Hoffmana: Piwo i browary w Bydgoszczy
Wstęp wolny
25 Stycznia

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na LXXIII Spotkanie z Historią...