Informacje:

Wstęp wolny
Muzeum Wodociągów ul. Filarecka 2, 85-160 Bydgoszcz
29 Listopada 2023 18:00
Tanio w mieście nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

500-lecie systemu wodociągowego w Bydgoszczy

Zapraszamy na obchody w hali pomp Muzeum Wodociągów odbędą się obchody jubileuszu 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy

Podczas obchodów 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy (1523-2023), na które Bydgoskie Wodociągi zapraszają w środę, 29 listopada do Hali Pomp Muzeum Wodociągów MWiK przy ulicy Gdańskiej 242, będzie można poznać bogatą historię bydgoskiego systemu zaopatrzenia w wodę.

W programie obchodów:

18:45 – Gospodarowanie wodą w średniowiecznej i nowożytnej Bydgoszczy na tle historycznych ziem polskich – wykład dr. Wojciecha Siwiaka
18:45-19:15 – Nowożytne standardy higieniczne w Bydgoszczy – wykład dr. hab. Wojciecha Ślusarczyka
19:40-20:00 – Prezentacja filmu z okazji 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy
20:00-20:20 – Zbiory Muzeum Wodociągów MWiK – promocja albumu, dr Adam Kosecki
20:20-20:30 – Podsumowanie i pożegnanie gości – Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu MWiK Bydgoszcz

500-lecie systemu wodociągowego w Bydgoszczy

Organizatorzy przygotowali interesujące wykłady z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowej w mieście na przestrzeni pięciu minionych stuleci, projekcję filmu oraz prezentację najnowszej książki poświęconej zbiorom Muzeum Wodociągów MWiK.

Najważniejsze wydarzenia z ostatnich 500 lat, które miały wpływ na funkcjonowanie w mieście systemu zaopatrzenia w wodę:

  • Dzięki staraniom starosty bydgoskiego Stanisława Kościeleckiego w 1523 r. król Zygmunt Stary wystawił dokument zezwalający na założenie w mieście wodociągu. Wodę miano czerpać z Brdy, w okolicy dzisiejszej Wyspy Młyńskiej. Niestety, pierwsza instalacja zaopatrzenia Bydgoszczy w wodę nie spełniła oczekiwań mieszkańców.
  • W związku z tym już 1541 roku bydgoscy rajcy miejscy zawarli kontrakt z Walentym z Bochni dotyczący budowy nowego systemu wodociągowego, który miał pobierać wodę ze strumienia, w miejscu zwanym dzisiaj Doliną Pięciu Stawów. Koncepcja ta okazała się słuszna i trwała, a zbudowana wówczas infrastruktura funkcjonowała aż do początku XIX w. Wówczas w wyniku zubożenia miasta, drewniany system wodociągowy z powodu braku remontów przestał działać. Mieszkańcy Bydgoszczy od tego momentu musieli czerpać wodę z płytkich studni ujmujących wodę z wód gruntowych.
  • Dopiero w 1900 r. uruchomiono w mieście nowoczesny system zaopatrzenia w wodę składający się ze stacji wodociągowej w Lesie Gdańskim i wieży ciśnień usytuowanej przy obecnej ul. Filareckiej. W kolejnych latach, wraz z rozwojem Bydgoszczy i podłączaniem do infrastruktury wodociągowej nowych obiektów, rozbudowywano stację wodociągową tak by sprostała ona rosnącemu zapotrzebowaniu na wodę. Momentem przełomowym tej modernizacji było otwarcie w 1937 roku nowej zelektryfikowanej hali pomp.
  • Po II wojnie światowej w Bydgoszczy rósł deficyt wody, z tego względu podjęto prace nad budową drugiego jej ujęcia w mieście. Nową stację wodociągową, pobierającą wodę z Brdy, zlokalizowano na Czyżkówku. Jej otwarcie nastąpiło w 1962 r. Dzięki temu przez kilka kolejnych lat problem z niedoborem wody w mieście przestał być dokuczliwy dla mieszkańców.
  • Kolejne znaczące zmiany w systemie wodociągowym Bydgoszczy zaszły dopiero wraz z powołaniem w 1992 r. jednoosobowej spółki z o.o. Gminy Bydgoszcz pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. Za jej sprawą rozpoczął się złożony i długofalowy proces sanacji bydgoskiego systemu wodociągowego. Było to możliwe między innymi dzięki pozyskaniu wielomilionowych funduszy z Unii Europejskiej. Obecnie sieć wodociągowa Bydgoszczy liczy ponad 1000 km, a dostarczana mieszkańcom woda pitna spełnia wszystkie najwyższe standardy WHO.

Wykłady, które dotyczą funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i higieny:

“Gospodarowanie wodą w średniowiecznej i nowożytnej Bydgoszczy na tle historycznych ziem polskich” wygłosi dr Wojciech Siwiak.
Zagadnienia ujęte w wykładzie rozpoczną się od okresu grodowego i dotyczyć będą m.in. wody jako czynnika miastotwórczego🛖. Następnie omówione zostanie miasto lokacyjne sprzed powstania wodociągów oraz funkcjonujące w nim studnie i latryny. Prezentacja zakończy się skupieniem na mieście w okresie nowożytnym – gdy rozpoczęły funkcjonować drewniane wodociągi.

“Nowożytne standardy higieniczne w Bydgoszczy” wygłosi dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK.
Wykład będzie poświęcony higienicznym standardom epoki nowożytnej. Były one zdecydowanie odmienne od postaw względem mycia ciała w epoce średniowiecza. Różniły się też drastycznie od podejścia ukształtowanego w drugiej poł. XIX w., które można uznać za nasze, współczesne. Katastrofa dżumy w poł. lat 40. XIV w. spowodowała lęk przed wodą. Wiązało się to z poglądami ówczesnych medyków, którzy twierdzili, że wektorem chorób epidemicznych są miazmaty, czyli zanieczyszczone, cuchnące powietrze. Miało ono wnikać do organizmów m.in. przez pory w skórze, a mycie ciała za pomocą wody miało rzekomo torować drogę miazmatom. Opracowano więc skomplikowane techniki mycia na sucho, m.in. za pomocą bielizny. W Bydgoszczy, podobnie jak na pozostałych ziemiach polskich, odwrót od wody był wolniejszy niż w Europie Zachodniej. Zbiegł się przy tym z upadkiem nowożytnej infrastruktury wodociągowej.

Wstęp na obchody jest bezpłatny.

Zobacz też

Wiedeński Wieczór - Orkiestra symfoniczna "Le Figaro" z okazji Dnia Matki
od 160 zł
26 Maja

Zapraszamy Państwa w niezapomnianą podróż muzyczną z okazji Dnia Matki! To...

Anna&Anna koncert fabularyzowany
od 120 zł
25 Maja

Znane i lubiane, a zarazem nowocześnie zaaranżowane i ciekawie zaśpiewane piosenki...

TEATR POLSKI | Nie ogarniam czyli o demonach
od 35 zł
od 23 do 25 Maja

Teatr Polski w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na premierę spektaklu Nie ogarniam...