70 lat Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

13 stycznia 2023 r. uroczystym koncertem Filharmonia Pomorska uczci jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Koncert, zainauguruje także Bydgoski Rok Andrzeja Szwalbego – budowniczego i pierwszego dyrektora Filharmonii Pomorskiej.

Mija 70 lat od chwili „upaństwowienia” Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, która wcześniej funkcjonowała w niesformalizowanej formie.

Filharmonia Pomorska powstawała na fundamencie przygotowanym, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, przez bydgoskie Towarzystwo Muzyczne, a bezpośrednim impulsem była fuzja Orkiestry Radiowej Arnolda Rezlera i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej.

Tak duży, profesjonalny zespół muzyków wymagał bezsprzecznie mecenatu państwa, który uzyskał w dniu 1 stycznia 1953 roku. Jeszcze bez siedziby, ale już z ogromnym entuzjazmem i determinacją, staraniem jej pierwszego dyrektora Andrzeja Szwalbego,

Filharmonia Pomorska rozpoczęła swą chlubną historię. Powojenne dzieje kultury w Polsce północnej silnie zaznaczone są działalnością Filharmonii Pomorskiej poprzez jej aktywność nie tylko na polu muzyki, ale i sztuk pięknych, nauki, myśli humanistycznej i kształtowania postaw społecznych.

70-lecie to jubileusz, który równie znacząco godzi się zaakcentować, tym bardziej, że przypada on na początku Bydgoskiego Roku Andrzeja Szwalbego i zbiega się z rozpoczęciem kolejnego etapu inwestycji remontu przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej.

Główne obchody Jubileuszu zaplanowane zostały na piątek, 13 stycznia 2023 roku.

O godzinie 17.00 odbędzie się oficjalna uroczystość we foyer FP, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych pracowników Instytucji.

Następnie, o godzinie 19.00 rozpocznie się uroczysty koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją jej szefa artystycznego Mykoli Diadiury.

Koncert zainauguruje „Fanfara” Oskara Hrankowskiego, laureta I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego zorganizowanego przez FP.

Do programu koncertu wybrane zostały dzieła polskich kompozytorów: Mała suita Witolda Lutosławskiego, Koncert fortepianowy a-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego.

Solistą będzie laureat ostatniego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Jakub Kuszlik. Po przerwie wykonana zostanie IV Symfonia Tansman Epizody Henryka Mikołaja Góreckiego.